Mina utbildningar


Instruktör

 • Instruktörsutbildning, Hundens Hus
 • SBK Instruktör Valp & Allmänlydnad
 • Hundspykolog Hundens Hus
 • SBK Instruktör Specialsök - Preparatsök
 • SNWK certifierad Nose Work instruktör, doftprovsdomare och tävlingsledare
 • Retrieverinstruktör
 • Nosinstruktör, privat utbildningsföretag
 • Personsök, Personspår, Viltspår,
 • Kantarellsöksinstrukör
 • Klickerinstruktör
 • SBK Personspårsinstruktör
 • Hundpsykolog/Problemhundskonsult, Hundens Hus


Lärare

   • SBK Lärare i Specialsök

Övrig utbildning

 • Etologi (Ingrid Tapper)
 • SBK Mentalutbildning MH och MT
 • M1, Allmän mentalkunskap,  M2, Mentalfigurant
 • Fördjupningskurs Läsa Hund
 • Samarbetskurs, Kenth Svartberg 
 • Spel & Lekar
 • Diplomathund


 Föreläsningar  (ett axplock)

 • Bra relation - Kenth Svartberg
 • Spårhunden och lukterna - Tobias Gustavsson
 • Hundens språk och tankar -  Per Jensen
 • Belöningsträning -  SBK sthlm (Annelie Damberg Jönköpings BK)
 • Hundproblem eller Problemhund - Lotta Nilsdotter