Norrbyvallens Hundarena

 

För närvarande inga aktiviteter på arenan


Hitta till Norrbyvallens Hundarena


Med buss

Hållplats Västerljung IP, Sörmlandstrafiken linje 710 och 552.

________________________________________

Med bil

Från E4:an riktning söderut: Följ E4:an och tag avfart 138 mot Trosa. Följ vägen ca 1 km, ta sedan höger in på väg 219 mot Vagnhärad. Kör ca 2 km, ta sedan avfarten till vänster mot Västerljung/Studsvik. Följ vägen till rondellen, där tar du första avfarten till höger. Följ vägen genom samhället och ta höger i T-korsningen mot Nyköping. Ta sedan första vänster vid skylt ”Bergtäkt”.


Från E4:an riktning norrut: Följ E4:an och tag avfart 136 mot Lästringe/Gnesta. Sväng vänster mot Södertälje. Följ vägen under motorvägen och fortsätt förbi bensinstationen. Tag avfarten till höger mot Västerljung. Ta sedan höger vid skylt ”Bergtäkt” strax efter att hastigheten blivit 50. Ta sedan första vänster vid skylt ”Bergtäkt”.