GDPR - Den nya personuppgiftslagenEnligt den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som de flesta säger, så hanterar NosLycka in dina personuppgifter på följande sätt.


Insamling av personuppgifter

  • Du lämnar själv dina personuppgifter till oss i samband med kursanmälningar och föreläsningar. För att delta i kurser krävs inga andra uppgifter än de som du lämnar i formuläret kursanmälan, kontaktformulär och e-post.
  • När du besöker NosLycka's webbplats sparas som standard den IP-adress som du har tilldelats av din leverantör.  Detta sker på ett anonymiserat sätt.
  • Dina personuppgifter använder NosLycka endast i syftet att bedriva hundverksamhet.
  • För kurser och föreläsningar som anordnas i samarbete med IA Pawprint och Västerljungs IF/Norrbyvallens Hundarena delar vi dina uppgifter. Detta i syfte att redovisa ökat antal medlemmar och antal kursdeltagare vilket krävs för beslutat EU-stöd till Norrbyvallens Hundarena.
  • NosLycka behåller dina uppgifter i 2 år i syfte att snabbt kunna erbjuda dig nyheter i kursutbudet.


Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller glömda.
  • Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen kan du anmäla det till NosLycka eller tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Dina uppgifter behandlas i enlighet med de regler som följer av GDPR och kommer inte att användas för andra syften än ovanstående.